transport odpadów

worki na odpady medyczne

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi bardzo istotny jest prawidłowy transport odpadów. Poza wyspecjalizowanymi samochodami do transportu odpadów, bardzo ważną rolę odgrywają również pojemniki na odpady niebezpieczne, a wśród nich worki na odpady medyczne. Odpowiednie zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych i wstępna ich selekcja umożliwia odpowiedni recykling. W przypadki odpadów medycznych taką rolę pełnią worki na odpady medyczne. Ustawowo regulowaną kwestią jest kolorystyka worków – ustawodawca narzucił, że worki na odpady medyczne są zawsze koloru czerwonego.

odpady niebezpieczne
odpowiednio oznaczone pojemniki na odpady

utylizacja odpadów niebezpiecznych

Właśnie odpowiednie selekcjonowanie odpadów niebezpiecznych pozwala na ich późniejszą utylizację. Należy przyjąć, że utylizacja odpadów niebezpiecznych powinna być przeprowadzana tylko i wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odpowiednie zabezpieczenie odpadów na etapie wstępnej selekcji pozwala na ich późniejszy transport do firm, które zajmują się profesjonalnym i bezpiecznym dla środowiska recyklingiem odpadów niebezpiecznych. Wykluczone i surowo karane jest robienie tego na własną rękę. Utylizacja odpadów niebezpiecznych zwykle jest skrajnie niebezpieczna również dla osób, które ją przeprowadzają w nieodpowiedni sposób.

odbiór odpadów niebezpiecznych
recykling odpadów przemysłowych

utylizacja leków

Odrębną i wyszczególnioną przepisami dziedziną jest odpowiednia utylizacja leków – dotyczy to zarówno leków przeterminowanych oraz wycofanych ze sprzedaży. Tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy mogą legalnie utylizować leki. Robieni tego na własną rękę jest wybitnie nieodpowiedzialnie i zagrożone dużymi sankcjami finansowymi. Każda placówka zajmująca się sprzedażą i produkcją leków musi być zarejestrowana u licencjonowanego odbiorcy, który sprawi, że utylizacja leków będzie przeprowadzona w bezpieczny dla ludzi i zwierząt sposób.

odpady niebezpieczne
odpady niebezpieczne w pojemnikach

transport odpadów niebezpiecznych

Po wstępnym posegregowaniu odpadów przychodzi czas na odpowiedni transport odpadów niebezpiecznych do miejsca ich utylizacji. Firmy posiadające licencje na utylizację odpadów mają w posiadaniu odpowiednie samochodu, aby transport odpadów niebezpiecznych mógł się odbywać zgodnie z przepisami, a przede wszystkim w sposób bezpieczny dla środowiska. Wykluczone jest, aby firmy wytwarzające odpady niebezpieczne mogły samodzielnie zajmować się transportem takich odpadów. To stwarza bardzo duże zagrożenie dla środowiska, grożące jego trwałym skażeniem. Dlatego umowy z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów obejmują również odbiór i późniejszy transport odpadów niebezpiecznych do zakładu zajmującego się utylizacją.

segregacja odpadów
surowce wtórne po segregacji

pojemniki na odpady medyczne

Należy wspomnieć w tym miejscu, że firmy z którymi podpiszemy umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych powinny nam dostarczyć we własnym zakresie odpowiednie pojemniki. Szczególnie jeśli mają to być pojemniki na odpady medyczne – również w kolorze czerwonym. Worki, z uwagi na materiał jakiego są wykonane, mogą być nieodpowiednie w późniejszym transporcie. Specjalne i licencjonowane pojemniki na odpady medyczne pozwalają na późniejszy bezpieczny transport takich odpadów medycznych. Materiał, z którego wykonuje się pojemniki na odpady medyczne jest o wiele bardziej trwały – aby wykluczyć możliwość uszkodzenia pojemnika w czasie transportu odpadów.

odpady przemysłowe
odpady przemysłowe papierowe – w pojemnikach niebieskich

odbiór odpadów przemysłowych

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów przemysłowych. Jeśli mowa o odpadach przemysłowych w ogóle, to również powinny się tym zajmować wyspecjalizowane zakłady zajmujące się recyklingiem. Odpowiedni odbiór odpadów przemysłowych pozwala na ich późniejsze wykorzystywanie i recykling. Większość odpadów przemysłowych, według szacunków około 95%, jest później ponownie wykorzystywane. Ale jeśli odbiór odpadów przemysłowych będzie odbywał się w nieodpowiedni sposób, ich późniejsze wykorzystanie może być niemożliwe. Dlatego należy pamiętać, już na wstępnych etapach odzysku, na odpowiedniej segregacji. Tylko wówczas może być mowa o recyklingu. Zmieszanie odpadów przemysłowych z innymi odpadami powoduje, że ich późniejszy recykling staje się niemożliwy do przeprowadzenia.

posegregowane odpady
posegregowane odpady plastikowe